Znajdujący się w Rzeszowie Pałac Burgarella

Znajdujący się w Rzeszowie Pałac Burgarella

W latach 60-tych ubiegłego wieku do rejestru zabytków na terenie Polski został dołączony Pałac Burgarella. Jest to pałac, który znajduje się w Rzeszowie. Niekiedy jednak nazywany on jest domem lub willą. Jest to uwarunkowane tym, iż ów budynek ma dość prostą formę architektoniczną. Pałac ten znajduje się na ulicy Zamkowej. Po I rozbiorze Polski, w XIX wieku, w kraju wykształcił się nowy nurt w budownictwie, którego przykładem jest właśnie Pałac Burgarella. Styl ten to klasycyzm. Budowa obiektu trwała przez pięć lat w okresie przypadającym na lata 1818-1823, natomiast ważniejsze przebudowy miały miejsce w 1889 roku. Burgarell był austriackim architektem i to on najprawdopodobniej zaprojektował ów prosty, dwupiętrowy budynek. Pewne natomiast jest, że był on jego właścicielem. Ze względu na jego zabytkowy status, można go uznać za atrakcję turystyczną Rzeszowa, które to miasto, ze względu na mnogość starych budowli jest niewątpliwie miastem, jakie można określić mianem miejscowości historycznej. Wracając do omawiania pałacu, można zwrócić uwagę na charakterystyczne dla tego budynku staromodne sklepienia piwnic. Są one porównywalne do piwnic znajdujących się w XVII-wiecznych kamienicach miasta. Willa ta powstała w wyniku podziału gruntów, będących zamkowymi ogrodami. Niewiele można powiedzieć o samym pałacu, gdyż nie zachowały się żadne dokumenty mogące bliżej określić jego historię.