Współczesne oferty turystyczne

Współczesne oferty turystyczne

Absolutna większość współczesnych firm turystycznych ma problemy finansowe i jeśli komuś udaje się ich uniknąć – wynika to albo z bardzo zdrowego modelu biznesowego i unikania patologii w systemie zarządzania spółką, albo z faktu przeprowadzanie niezbędnych cięć i reform, albo też ostatecznie z posiadania nader dobrej oferty podróży. I to właśnie oferta dzisiaj w pierwszej kolejności wygrywa nie pod kątem cenowym, chociaż cena ma dla dzisiejszego człowieka w dobie recesji fundamentalne znaczenie. Ale łatwo jest oferować wycieczki tanie, jeśli z oferty wyrzuca się ponad połowę podróży do odległej Ameryki Południowej czy Południowej Afryki, a zamiast tego więcej oferuje się wycieczek do niesamowitego Rzeszowa czy innych licznych regionów, które są na wyciągnięcie ręki i same oferują niejedną atrakcję. Polacy niejednokrotnie okazują się absolutnymi ignorantami jeśli chodzi o inne regiony i chociaż województwa nie są szczególnie duże, niejedna rodzina nigdy nie widziała uroków podkarpacia opisanych z wzniesienia rzeszowskiego, na którym znajdują się nie dziesiątki, ale setki zabytków mówiących o historii nie tylko tego wielkiego i historycznie ważnego regionu. Rzeszowszczyzna to miejsce łączenia się tak wielu kultur, że dają się tam wyczuć wyraźne wpływy niemal wszystkich wywodzących się ze Słowian.