Urokliwy Beskid Niski

Urokliwy Beskid Niski

Beskid Niski to niewysokie grzbiety rozdzielone długimi dolinami. Szczyty przeważnie o wysokości około 700-800 m n.p.m. jedynie najwyższa Lackowa osiąga 1000 m n.p.m. Niewiele też tu widokowych polan, gdyż góry porasta las. Doliny są wyludnione, a jedynym śladem nieistniejących wiosek są zdziczałe sady, które kryją podmurówki domostw i przydrożne krzyże. Dla wielu to ziemia nieznana i dlatego mało tu turystów. Ale ten kto umie szukać znajdzie tu nieskażoną przyrodę, liczne cmentarze wojskowe będące pamiątką z okresu pierwszej wojny światowej i charakterystyczne cerkiewki, kapliczki i krzyże będące pozostałością po zamieszkujących niegdyś te ziemie Łemkach-wysiedlono ich z tych terenów po drugiej wojnie światowej w ramach akcji ,, Wisła”. Będąc w Beskidzie Niskim koniecznie trzeba obejrzeć choć jedną ze starych łemkowskich cerkwi w Hańczowej, Krempnej czy w nieistniejącej już wsi Bieliczna, obejrzeć rokokowy kościół w Dukli i drewnianą świątynię w Sękowej wpisaną na Listę światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.