Turystyka lasu Łagiewnickiego

Turystyka lasu Łagiewnickiego

Natura stanowi dla większości z nas miejsce, w którym tak naprawdę odpoczywamy. Powinniśmy o tym pamiętać, kiedy wybieramy się do łodzi. Tam przecież znajduje się rozbudowana turystyka lasu Łagiewnickiego. Ten kompleks leśny jest położony w granicach administracyjnych miasta Łodzi. Zajmuje powierzchnię powyżej 1000 hektarów. Jest to największy teren rekreacyjny łodzi, jak i jednym z największych kompleksów leśnych znajdujących się w granicach miasta w Europie. Las Łagiewnicki zlokalizowany jest w północno wschodniej części miasta. Graniczy on z ulicą Łagiewnicką od zachodu, sąsiaduje z osadą Rogi, osiedlem Powstania od południa, z osadami Moskule, Modrzew, Łodzianka od wschodu, jak i osadą Skotniki od północy. To jeden z nielicznych lasów o rozwiniętych cechach naturalnych, będących pozostałością po Puszczy Łódzkiej. Cechuje się wyżynnym krajobrazem o zróżnicowanej rzeźbie. Jej wyniosłości wahają się od 215 do 260 metrów n.p.m. Mieszkańcy łodzi, jak i turyści powinni zapewnić sobie ciekawy pobyt w tym lesie. To umożliwi im pewne naładowanie swoich akumulatorów, które następnie będą mogli praktycznie wykorzystać. Siły na pewno przydadzą się w czasie zwiedzania wielu zabytków znajdujących się w łodzi. Każdy z nich przedstawia pewien poziom historii miasta, kraju, jak i jego rozwój pod względem kulturalnym.