Szlaki turystyczne wokół Rzeszowa

Szlaki turystyczne wokół Rzeszowa

Położone w południowo-wschodniej Polsce miasto, będące stolicą województwa podkarpackiego to Rzeszów. Jest to miasto z tradycjami turystycznymi i na jego terenie można znaleźć kilka szlaków turystycznych. Stanowią je: szlak żółty, zielony, czerwony i niebieski. Każdy z nich ma swoją nazwę i pewną wytyczoną trasę. Żółty, jest najdłuższy i ma ponad 120 km. Nazywany jest szlakiem „Dookoła Rzeszowa”. Drugi, co do długości jest szlak zielony o odcinku 100 km i określany jest mianem „Śladów gen. W. Sikorskiego. Niebieski prowadzi trasą mającą 42 kilometry i mianowany jest jako „nizinny”, a żółty to szlak długi na 39 km-Śladami płk L. Lisa-Kuli. Co można zobaczyć wędrując tymi wytyczonymi trasami? Różnego rodzaju zabytki architektoniczne, w Słocinie i Malawie, zabytkowy kościół Marii Magdaleny na wzgórzu Magdalence, tarasy widokowe, a także fragmenty lasów. Ponadto mijamy pałac w Łańcucie i Julinie, oraz starą synagogę. Po drodze widzimy także piękne ogrody i poruszamy się wzdłuż linii brzegowej Wisłoki. Są to szlaki prowadzące przez szereg miejscowości, najczęściej tak wytyczone, aby się nie dublowały, a ich głównym punktem, czy to początkowym, czy też końcowym jest właśnie Rzeszów. Szlaki te powstały na podstawie działań oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego PTTK. Jest to tak zwany rzeszowski oddział.