Survival, czyli sztuka przetrwania

Survival, czyli sztuka przetrwania

Survival jest określany zarówno jako gałąź turystyki kwalifikowanej jak i po prostu forma działalności podejmowana przez człowieka. Polega na to na nabywaniem wiedzy oraz rozwijaniem swoich umiejętności w warunkach ekstremalnych, w których przetrwanie jest naprawdę niełatwe. Rodzajów survivalu jest kilka. Przede wszystkim mamy survival militarny, gdzie cel jest bardzo podobny do tego, który funkcjonuje w warunkach wojskowych: ze względu na wykonanie określonego przez dowódcę zadania należy utrzymać siebie bezpiecznie przy życiu oraz rozwijać swoją sprawność. To właśnie określa charakter szkolenia survivalowego. Czasami są tam elementy rekreacyjne, jednak uczestnicy są rzeczywiście przygotowywani na ewentualne działania wojenne. Najczęściej jednak ludzie wybierają się na tak zwany „survival zielony”. Chodzi o nabycie umiejętności oraz sprawności pozwalających przeżyć poza cywilizacją – najczęściej w lasach. Ta forma rekreacji poza samym przekonaniem człowieka o jego wielkich możliwościach również bardzo łączy uczestników z naturą. Tutaj rekreacja jest bardzo ważna, ale rzeczywiście uczestnicy nie mieliby problemów z poradzeniem sobie w przypadku różnego rodzaju klęsk żywiołowych. Istnieje jeszcze survival, gdzie uczestnicy szukają przetrwania w aglomeracjach metropolii. Tutaj najważniejsze jest sprawdzenie swoich możliwości poznawczych.