Rzeszowski ratusz na Starym Mieście

Rzeszowski ratusz na Starym Mieście

Rzeszowski ratusz to historyczny budynek, będący jedną z najbardziej charakterystycznych dla miasta budowli. Jest to najbardziej rozpoznawalny obiekt w mieście. Znajduje się on na Starym Mieście. Zarówno tak, jak zamek i ten budynek jest dziełem Mikołaja Spytki Ligęzy, choć dokładnej daty jego powstania nie określono. Jednak przyjmuje się, że ratusz został wybudowany przed końcem XVI stulecia. Dzisiaj wygląda on nieco inaczej niż w latach początkowych, gdyż był dwukrotnie przebudowywany. Najpierw z końcem XIX wieku, w latach 1867-1884. Drugi raz nastąpiło to w latach 1897-1898 i była to gruntowna przebudowa, w efekcie której został wyznaczony konkretny styl architektoniczny, będący mieszanką neogotyku i neorenesansu. Aby stworzyć główną salę obrad Rady Miasta, frontowa ściana została przesunięta i oparta na arkadach. Arkadę stanowi element architektoniczny, który składa się z dwóch podpór, połączonych w łuk u sklepienia. Podporami tymi mogą być kolumny, słupy, lub filary. Takie łukowe sklepienie prezentuje się dość okazale, w stosunku do prostokątnych form architektonicznych. W Rzeszowie znajduje się bardzo dużo zabytków godnych uwagi turysty, a Stare Miasto powinno być jednym z celów turystycznych podczas wycieczki do stolicy Podkarpacia usytuowanego na terenach Polski. Należy bowiem pamiętać, że rejony te leżą na obszarze, aż pięciu państw.