Rzeszów z parków słynie

Rzeszów z parków słynie

Z pewnością w Rzeszowie można podziwiać rozliczne parki oraz pałace. Jednym z największych Park Kultury i Wypoczynku, który znajduje się niedaleko Wisłoka. Tak naprawdę ma on także na celu pełnić funkcję ochroną dla miasta w przypadku wylania rzeki. Z tego też względu znajduje się w miejscu strategicznym. Ponad park ten łączy się z rezerwatem przyrody. Innym miejscem zielonym w Rzeszowie jest Ogród Miejski imienia Solidarności. W rzeczywistości jest to jeden z najstarszych parków w tym mieście o niezwykle bogatej historii. Należy także pamiętać o kompleksie pałacowo parkowym w Słocinie, jak również Parku Dworskim, Parku Inwalidów Wojennych, Sybiraków i oczywiście Parku przy pałacu Jędrzejowiczów i szpitalu. No i oczywiście tak, jak w większości miast w Polsce, również Rzeszów nie był w stanie zapomnieć o tym, aby uczcić pamięć zmarłego papieża Jana Pawła Drugiego. Z tej też przyczyny powstała Park Myśli Papieskiej. Jednakże nadal jest on w budowie i na etapie projektowania. Zatem można się cieszyć jego zalążkiem, który w przyszłości z pewnością przekształci się w niezwykle bogaty krajobrazowo teren przyrodniczy. Rzeszów, jako wielkie miasto przemysłowe cieszy oczy turystów, ze względu na bogactwo przyrodnicze, nie tylko poza jego granicami, ale również w obrębie. Parki, pałace i zamek. Wszystko to zachęca do zwiedzania.