Rys historyczny miasta Rzeszowa

Rys historyczny miasta Rzeszowa

Jak wiadomo, każde miasto, wieś czy jakikolwiek inny obszar zamieszkały, musiało mieć jakiś początek. Dotyczy to również każdego miasta w Polsce. Najstarszymi miastami w naszym pięknym kraju są Gniezno i Poznań. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Uznawane są one jednak za najstarsze pod względem historycznym. Tam bowiem rozpoczyna się cała, długa i trwająca do dziś historia państwa Polskiego. Jednak jeśli chodzi o inne miasta, to ich osobna historia rozpoczyna się dużo wcześniej. Archeologowie dowiedli, że początki osadnictwa na terenie Rzeszowa rozpoczynają się już w epoce neolitu! Możemy się domyślać, że została założona tam osada, gdzie mieszkali i funkcjonowali ludzie. Jednak prawa miejskie Rzeszów zyskał dopiero za panowania króla Kazimierza Wielkiego. Znamy nawet dokładną datę, mianowicie było to 19 stycznia 1354 roku. Jak widać, data jest bardzo odległa a miasto Rzeszów posiada bardzo bogatą i ciekawą, wieloletnią historie. Ciekawostką może być fakt, że podczas konfederacji barskiej, 13 sierpnia 1769 roku, odbyła się pod Rzeszowem jedna z bitew owej konfederacji z wojskami rosyjskimi, które były w tamtym czasie naszymi nieprzyjaciółmi. Jak widać, Rzeszów ma bardzo interesującą historie. Warto więc, jeśli już udajemy się do tego pięknego miasta, poczytać na temat tego, jak funkcjonowało i co działo się tam wcześniej.