Rynek Starego Miasta w Rzeszowie i jego podziemia

Rynek Starego Miasta w Rzeszowie i jego podziemia

Jednym z głównych punktów Rzeszowa jest Rynek Starego Miasta. Centrum starówki to świetne miejsce zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych. To stąd wychodzi wiele ulic, przy których znajduje się duża ilość sklepików i kawiarenek. Na rynku tym odbywają się różnego rodzaju festyny i wszelkie uroczystości i festiwale. Ciekawym punktem turystycznym tej okolicy są podziemia. Już w XIV wieku w celach gospodarczych postanowiono wybudować podziemne magazyny, będące w dużej mierze przeznaczone do składania różnych towarów, gdyż ich ilość była zbyt duża do tego, by móc je magazynować na powierzchni. Piwnice znajdujące się pod miastem sięgają nawet 10 metrów głębokości i tworząc swoisty labirynt korytarzy, oraz sieć pomieszczeń, choć do dzisiaj przetrwały jedynie te murowane. Destrukcyjny wpływ II wojny światowej stał się pretekstem do wzmocnienia i zabezpieczenia fundamentów miasta. Dzisiaj rzeszowskie Muzeum Okręgowe udostępnia część podziemnych tuneli do celów turystycznych, przez które wiedzie Podziemna Trasa Turystyczna. Nadal również trwa rekonstrukcja niektórych podziemnych odcinków. Na rynku rzeszowskim stoi również ratusz. Jest to wieża, na której w XVII wieku znajdował się dzwon, za pomocą bicia którego oznajmiano początek i koniec dnia handlu, będącego istotnym elementem tamtych czasów.