Piękne jaskinie Europy

Piękne jaskinie Europy

Na terenie Europy znajduje się wiele łatwo dostępnych jaskiń, o wyjątkowej szacie naciekowej. Jaskinie te zostały przystosowane dla ruchu turystycznego. Przystosowanie to wiązało się z poszerzeniem otworu wejściowego, wybudowaniem ścieżki turystycznej i zainstalowaniem oświetlenia. Wśród turystów, którzy zwiedzają Hiszpanię i Francję dużą popularnością cieszą się jaskinie z pozostałościami kultur z okresu paleolitu i mezolitu. Najbardziej znana jaskinia w Lascaux jest zamknięta dla zwiedzających. Zamiast niej dla turystów została zbudowana jej replika. Wśród europejskich jaskiń do najczęściej odwiedzanych należy między innymi jaskinia Macocha, która znajduje się w Krasie Morawskim. Jest to jaskinia o pionowym rozwinięciu. W jaskini tej można pływać łodzią po podziemnej rzece Punkva. Dzięki tej rzece powstała również popularna wśród turystów grota. Turyści równie często odwiedzają jaskinię Bielską i Demianowską, które położone są na terenie Słowacji. Wśród jaskiń na terenie Węgier popularnością wśród turystów cieszy się zespół jaskiń Aggtelek-Domica. Na terenie tego zespołu znajduje się również podziemne sanatorium. Za najpiękniejszą jaskinię na terenie Europy jest uważana jaskinia Postojna, która znajduje się na terenie Słowenii. Turyści nie mogą przejść obojętnie obok znajdujących się w niej kalcytowych rzeźb.