Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy

Najpiękniejszym miejscem na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej jest Dolina Prądnika objęta ochroną przez Ojcowski Park Narodowy. Znajdują się tu liczne jaskinie i pojedyncze formy skalne z najczęściej oglądaną przez turystów Maczugą Herkulesa w Pieskowej Skale. Maczuga Herkulesa to niezwykła, dwudziestometrowa skała, powstała na skutek zjawisk krasowych i procesów wietrzenia. Obok Maczugi Herkulesa wznoszą się skały Wernyhory. Ale Pieskowa Skała to również zamek, w przeciwieństwie do innych warowni jurajskich nie zniszczony. Z jego trzech stron ostro opadają w dół skalne urwiska, a do zamku prowadzi szeroka aleja ze schodami. Wewnętrzny dziedziniec otaczają krużganki. Zamek jest siedzibą muzeum, oczywiście udostępnionego dla zwiedzających. Zamek otacza las, który jest rezerwatem przyrody. Naszą wędrówkę możemy tu zakończyć lub kontynuować dalej do źródeł Prądnika. Wycieczka do doliny Prądnika z pewnością zostanie w naszej pamięci na długo i dostarczy nam niezapomnianych wrażeń. Kto raz tam pojedzie będzie chciał nieraz wracać.