Ogród Zoologiczny w Łodzi

Ogród Zoologiczny w Łodzi

W Polsce znajduje się kilkanaście ogrodów zoologicznych. Jeden z nich jest oczywiście w Łodzi, ponieważ jest to największe miasto województwa łódzkiego. Ogród zajmuje piąte miejsce pod względem zróżnicowania znajdujących się na jego terenie zwierząt. W łódzkim ogrodzie zoologicznym znajduje się niecałe trzy tysiące zwierząt, na co składa się czterysta siedemdziesiąt ssaków (osiemdziesiąt gatunków), pięćset trzydzieści ptaków (sto trzydzieści siedem gatunków), dwieście dziesięć gadów (pięćdziesiąt sześć gatunków), dwieście osiemdziesiąt płazów (szesnaście gatunków) i około tysiąca dwustu ryb (co oznacza dziewięćdziesiąt sześć gatunków). Spośród polskich ogrodów zoologicznych dziesięć również łódzki ogród zoologiczny jest częścią Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych. W chwili założenia ogród ten zajmował niecałe dziewięć hektarów (w tej chwili jest to ponad szesnaście hektarów). Jesienią w roku tysiąc dziewięćset trzydziestym ósmym zaczęto budować ZOO w Łodzi, jednak konkretna data jego założenia i otwarcia jest niestety nieznana (nie zachowały się żadne dokumenty w tej sprawie). Wiadomo natomiast, jakie było pierwsze zwierzę które można było tam oglądać -to był jeleń zwany Borutem, który nieopatrznie znalazł się w centrum Łodzi. Po zakończeniu II Wojny Światowej w ZOO znalazło się spora liczba zwierząt z wrocławskiego ogrodu zoologicznego.