Ogród zoologiczny Łodzi

Ogród zoologiczny Łodzi

Atrakcje miasta łódź, to także ogród zoologiczny. Trzeba wskazać, że ten miejski ogród zoologiczny stanowi jeden z kilkunastu ogrodów zoologicznych występujących w naszym kraju. Zajmuje powierzchnię powyżej 16 hektarów, dzięki czemu plasuje się na 8 miejscu. W zróżnicowaniu swego zwierzostanu znajduje się na miejscu 5. To zoo jest położone u zbiegu ulic Konstantynowskiej i Krzemienieckiej. Został on utworzony na skrawku dawnej Puszczy Łódzkiej, w dzielnicy Zdrowie. Data otwarcia zoo nie jest znana. Nawet archiwa łodzi nie zachowały żadnych dokumentów na ten temat. Za początek jego istnienia uznaje się moment ukończenia budowy parkanu, jesienią 1938 roku. Do pierwszego mieszkańca zoo zalicza się jeleń Borut. Przywędrował on do centrum miasta i został złapany na placu Reymonta. Była to pierwsza ciekawa historia związana z otwarciem takiego zoo w łodzi. W takim mieście będziemy mogli jeszcze zajmować się dodatkowymi atrakcjami turystycznymi. Na przykład nowocześnie mamy możliwość poznawać miasto łódź, korzystając z tak zwanej Manufaktury, czyli rozbudowanego centrum handlowego. Znajduje się w nim rozwinięty kompleks kulturalny, gdzie występują bardzo ciekawe muzea, w tym także muzeum miasta Łódź. Już w taki sposób mieszkańcy, jak i turyści są w stanie zapoznawać się po trosze z historią całego kraju.