Największy teren rekreacyjny

Największy teren rekreacyjny

Łódź to piękne miasto do którego turyści przyjeżdżają głównie ze względu na jego przemysłowy wymiar oraz filmową historię. Jednak mało kto wie, że ponad tysiąc dwieście pięć hektarów w Łodzi zajmuje las Łagiewnicki, co stanowi największy teren rekreacyjny w tym mieście. To jeden z największych lasów znajdujących się na terytorium jednego kompleksu miejskiego na obszarze całej Europy. Las ten jest pozostałością po dawnej Puszczy Łódzkiej, którą można było podziwiać w dziewiętnastym wieku. Charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą oraz wyżynnym krajobrazem. Zgodnie z badaniami biologów i innych specjalistów fauny w naszym kraju w łódzkim lesie Łagiewnickim znajdują się pięćset czterdzieści dwa gatunki roślin, na co składa się sto jeden gatunków krzewów oraz drzew. Jeżeli chodzi o grzyby jest ich około tysiąca gatunków, także w okresie polskiej jesieni jest to jeden z najczęściej zwiedzanych punktów turystycznych w Łodzi. Znaczna większość rosnących w lesie drzew to dęby szypułkowe oraz bezszypułkowe. Wiek większości drzew waha się w granicach od siedemdziesięciu do osiemdziesięciu pięciu lat, jednak w głębi można podziwiać również dwustuletnie rośliny. Zgodnie z badaniami specjalistów na terenie lasu znajduje się pięćset gatunków owadów, sto piętnaście gatunków ptaków oraz dwadzieścia pięć gatunków ssaków.