Najpiękniejsza świątynia Łodzi

Najpiękniejsza świątynia Łodzi

Jak w każdym pięknym mieście w którym przez cały rok znajdują się wielkie grupy turystów jest mnóstwo świątyń przede wszystkim wyznania rzymsko-katolickiego. Zdecydowanie najpiękniejszą z nich jest kościół świętej Doroty. Jest to jeden z najstarszych zabytków na terenie miasta. Został on wybudowany w okolicach czternastego wieku przede wszystkim z drzewa. Ponad dwieście lat później został on rozebrany ze względu na bardzo zły stan konstrukcji budowli. W szesnastym wieku została tam założona parafia przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogarię Skotnickiego. W roku 1766 kościół został spalony i w tym samym roku zaczęto budować nowy, który stoi tam aż do dziś. Bale modrzewiowe to dominujący materiał z jakiego był on budowany, budynek pokryto gontem. W przeciwieństwie do wcześniejszych wersji do tej dobudowano dzwonnicę. Zaistniały budynek kościoła stał w nienaruszonym stanie aż do roku 1914, w którym wybuchła pierwsza wojna światowa. Uszkodzono wtedy jej wieżę oraz część wnętrza świątyni. W ramach dobudowania dobudowana została kruchta, nad którą wzniesiono nową wieżę. W roku 1997 rozpoczęto remont kościoła, który trwał przez trzy lata. Zniszczone elementy zostały wymienione, część elementów wystroju wnętrza świątyni została wymieniona (miedzy innymi żyrandole), ponadto założono instalacje przeciwwłamaniowe oraz przeciwpożarowe.