Kultura sztuka Łodzi

Kultura sztuka Łodzi

Z wysokim poziomem kultury spotykamy się wybierając i przebywając w Łodzi. To miasto, które na swoją twórczość poświęca bardzo wiele czasu, jak i środków. Znajdujemy pewne ciekawe wiersze polskich poetów, jak i pisarzy na temat tego miasta. Na przykład miasto łodzi swoje wiersze z cyklu Kwiaty polskie poświęcił poeta Julian Tuwim, Mieczysław Jastrun wiersze Radogoszcz i Łódź, Władysław Broniewski wiersz Łódź, Jarosław Iwaszkiewicz wiersz Zamieć w Łodzi, Tadeusz Chróścielewski wiersze Narodziny miasta, Wywód o ziemi obiecanej, Młodość miasta. Jan Sztaudynger wiersz Łódzka Mitologia, Łódzkie gorzkie powietrze, Do łodzi, Łódź czeka kogoś, O rachityczna Łodzi. Następne wiersze przedstawił Konrad Frejdlich, Marian Piecha, Tadeusz Peiper, Konstanty Dobrzyński, Grzegorz Timofiejew. Tak więc temu miastu zostało poświęconych wiele powieści. Do najsłynniejszych zaliczamy Ziemia Obiecana wykonana przez Władysława Reymonta. Łódź z perspektywy żydowskiej, w powieści Bracia Aszkenazy, przedstawił Izrael Joszua Singer. Dlatego turyści mogą odpowiednio zapoznać się z kulturą tego miasta, jak i historią kultury, która ukazuje nam pewne atrakcje, jak i piękno, które pozostało. Sztukę poznajemy w tym mieście, korzystając z odpowiednich spektakli, które na przykład są przedstawione w teatrach, w tym także w Teatrze Wielkim w Łodzi.