Komunikacja ze światem

Komunikacja ze światem

Dla rozwoju każdego miasta we współczesnym świecie, rzeczą absolutnie niezbędną do jego prawidłowego rozwoju jest bez wątpienia dobrze rozwiązana kwestia komunikacji wewnętrznej, w obrębie miasta, jak i zewnętrznej, dzięki której ludzie mogą doń dotrzeć. W zależności od wielkości miasta i jego aspiracji, komunikacja jest mniej lub bardziej rozwinięta. Miasta duże i aspirujące do takowych, winny posiadać nie tylko dobrze rozwiniętą sieć kolejową i drogową( ideałem jest autostrada przebiegająca w bezpośredniej odległości, najlepiej połączona z obwodnicą miasta) ale też własne lotnisko, bo to mocno rozwijająca się gałąź transportu. Dzięki lotnisku miasto jest w stanie przyciągać do siebie turystów z odległych miejsc, którzy w inny sposób być może wcale by do niego nie trafili. Rzeszów pod względem turystycznym i pod względem związanego z tym poziomu infrastruktury komunikacyjnej jest bez wątpienia ośrodkiem aspirującym wysoko. Jest ważnym węzłem komunikacyjnym w swoim regionie. Przebiega przez Rzeszów ważna linia kolejowa. Brakuje trochę autostrady, ale jest nadzieja, że niebawem zostanie ona i tam zbudowana i dzięki temu będzie można tam szybko i bezproblemowo dojechać. A do tego wszystkiego miasto posiada stale rozwijające się lotnisko, które z roku na rok przyjmuje coraz więcej pasażerów.