Bogactwo przyrodnicze okolic Rzeszowa

Bogactwo przyrodnicze okolic Rzeszowa

Z pewnością zwiedzając Rzeszów nie można zapominać o jego bogatej architekturze krajobrazu. Do najbardziej znanych należy rezerwat przyrody Łysia Góra. Niegdyś powstał tam sztuczny zbiornik wodny. Tak naprawdę miał on służyć celom rekreacyjnym mieszkańców miasta Rzeszowa, jednak z czasem poprzez zmiany przyrodnicze stał się nieocenionym miejscem i schronieniem dla wielu zagrożonych gatunków zwierząt. Zatem władze miasta postanowiły postarać się o to, aby przekształcić to miejsce w rezerwat przyrody, który jest dostępny dla turystów. Znajduje się on na obrzeżach miasta, a tak naprawdę za Rzeszowem. Jednak dotrzeć tam nie jest trudno. W samym mieście znajduje się szlak turystyczny, który prowadzi przez parki i wynosi około 6 km. Zaczyna się na cmentarzu, a następnie każdy może podziwiać niezwykłe bogactwo przyrodnicze i strukturalne Rzeszowa. Szlak ten łączy się także z rezerwatem Łysia Góra. Zatem zwiedzający, który pragnie odpocząć na łonie natury może udać się na ten niezwykły spacer i zapoznać się z historią miasta, jak także bogactwem przyrodniczym. Z pewnością mieszkańcy Rzeszowa są niezwykle dumni ze swojej historii, kultury, jak także bogactwa przyrodniczego. Urzędnicy dbają o to, aby utrzymać wszystko w najlepszym porządku i chronić rozliczne gatunki zwierząt i roślin przed wyginięciem.